Senuolių dainos neliks užmarštyje…

Retenybė, kad dainuojantis žmogus kviestų griauti, skleisti blogį. Priešingai – stengiamės propaguoti grožį, gėrį, tiesą, meilę. Nes dainavimas – aukščiausia bendravimo forma. Dainuodamas žmogus atsiskleidžia. Būna toks, koks yra iš tiesų. (Dainininkas Česlovas Gabalis)


Šeštadienį, Vladislavo Sirokomlės muziejuje Bareikiškių k., buvo pristatytas dainynas ir kompaktinė plokštelė „Dainos iš močiutės skrynios” bei dainyno iliustracijų paroda. Renginys buvo organizuojamas kaip viena iš Europos Sąjungos ir Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamo projekto „Atraskime regionų šaknis iš naujo” veiklų.

Savo mintimis apie dainyno atsiradimo idėją pasidalino dainyno sumanytoja ir sudarytoja Helena Bakulo. Helena augo dainingoje šeimoje, kurioje visas šventes lydėdavo daina. Metams bėgant artimieji iškeliaudavo anapilin, todėl norint išsaugoti šiltus prisiminimus apie juos, nutarė įrašyti perduodamas iš kartos į kartą dainas. Vėliau pradėjo įrašinėti iš aplinkinių gyvenviečių dainuojančius asmenys – taip ir susidarė virš 100 dainų įrašų. Ilgą laiką dainos gulėjo stalčiuje, tačiau rengiantis įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą, kilo idėja išleisti dainas dainyno ir kompaktinės plokštelės pavidalu.

Reikėtų pabrėžti, kad tai yra antras dainynas, kuriame įamžintos Vilniaus krašte kadaise atliekami kūriniai. Dainyną sudaro 30 dainų, kurias perdavė 7 pateikėjai. Dainas iššifravo ir melodiją užrašė Katažyna Žemoitin.

Renginio programą savo pasirodymais papuošė dvi dainyno pateikėjos: Liucina Uscinovič ir Regina Viduto. Pastaroji dainą atliko kartu su dukra ir anūke.

Dainyno svarbą, dainų amžių, paplitimo geografiją bei kilmės įstoriją aptarė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė.

Vilniaus rajono vicemerė Teresa Demeško, nuoširdžiai dėkodama pateikėjoms ir dainyno sudarytojams už tradicijų išsaugojimą bei puoselėjimą, įteikė gėles ir naujai sukurtą Vilniaus krašto suvenyrą: verbos ir „Kaziuko“ meduolio molinį paveiksliuką.

Renginio dalyviai, prie žolelių arbatos skambant folklorinei muzikai, besidalindami pamąstymais apie dainos svarbą mūsų gyvenime, grožėjosi dainyno iliustracijų paroda.
2019 m. rugpjūčio mėn. Vladislavo Sirokomlės muziejuje įvyko pirmoji renginio dalis – iliustracijų dainynui piešimas. Renginio dalyviams buvo pristatytos senos Vilniaus krašte įrašytos liaudies dainos, kurių besiklausant jie turėjo perkelti savo pojūčius ant molberto. Dainos buvo sudėtos į dainyną, o atrinkti dalyvių piešiniai buvo panaudoti dainyno iliustravimui. Iliustracijos taip pat pateko į tapybos darbų parodą, vykusią dainyno pristatymo metu.

Renginio organizatoriai:
Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir Vladislavo Sirokomlės muziejus.

Apie kitas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos įgyvendintas veiklas, įgyvendinant projektą „Atraskime regionų šaknis iš naujo”, skaitykite čia:

www.tautinispaveldas.lt/naujienos1/vilniaus-rajono-amatininkai-dalyvavo-viduramziu-sventeje-polocke/1029

www.etaplius.lt/vilniaus-rajono-amatininkai-ir-etnografinis-ansamblis-verdene-dalyvavo-viduramziu-sventeje-polocke

https://www.vrsa.lt/index.php?121558942

https://www.vrsa.lt/index.php?1735989291

Šios veiklos yra viena iš bendradarbiavimo per sieną projekto „Atraskime regionų šaknis iš naujo” veiklų.

Projektas „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ Nr. ENI-LLB-1-108 įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas”.

Projekto partneriai: Žiemgalos planavimo regionas (pagrindinis paramos gavėjas, LV), Polocko vykdomojo komiteto, Švietimo, sporto ir turizmo skyrius (BY), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (LT), Neretos savivaldybė (LV), Jėkabpilio miesto savivaldybė (LV), Rokiškio krašto muziejus (LT).

Projektą finansuoja Europos Sąjunga: bendra projekto vertė sudaro 1 031 590,97 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 90 proc. (928 431,87 EUR), 10 proc. sudaro partnerių lėšos. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 15 299,76 Eur (nauda 152 997,60 EUR).
Projekto trukmė: pradžia 2019-05-14, pabaiga 2021-05-13.

www.eni-cbc.eu/llb