Stanislovo Moniuškos 200-osioms gimimo metinėms skirta paroda

2019 m. rugsėjo 1 – spalio 31 dienomis Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje veiks paroda, skirta vieno ryškiausių lenkų romantizmo muzikos kūrėjų, žymaus kompozitoriaus, dirigento, vargonininko, pedagogo, Varšuvos didžiojo teatro direktoriaus, pirmosios lenkų tautinės operos autoriaus Stanislovo Moniuškos 200-osioms gimimo metinėms.
Parodą paruošė: Vladislavo Sirokomlės muziejus Bareikiškėse.
Parodoje yra panaudota medžiaga iš sekančių šaltinių: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, J. Ščuckio privatūs rinkiniai, L. Narkowicz „Stanisław Moniuszko w Wilnie“, N. Orda „Senosios Lietuvos vaizdai = Views of ancient Lithuania“, W. Rudziński „Stanisław Moniuszko“. Parodos koncepcija, šiuolaikinio Vilniaus nuotraukos – J. Šostakovski. Nuotraukų paruošimas – S. Subotovič

Liepos 12-ąją, LR Prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos dieną, drauge su visos šalies muziejais sakome – #vienaLietuva

Liepos 12-ąją, LR Prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos dieną, kviečiame n e m o k a m a i
• apsilankyti Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje (Švenčionių g. 14, Nemenčinė) ir apžiūrėti XIX -XX a. knygų iš muziejaus rinkinių parodą „Knyga epochos ženklas“;
• apsilankyti Vilniaus krašto etnografinio muziejaus filiale Tradicinių amatų centre Houvalto dvare Maišiagaloje (Algirdo g. 4, Maišiagala) ir apžiūrėti Eglės Guobytės piešinių parodą „Esu tik tiek, kiek leidžiu sielai būti“ ir dailininkės Aldonos Vasiukevičienės parodą „Lietuvos spalvos“;
• vaikams siūlome sudalyvauti Tradicinių amatų centro nemokamame edukaciniame užsiėmime „Lėlių, vilkinčių lietuvių tautinius drabužius, gamyba“ (prašome, apie dalyvavimą edukaciniame užsiėmime pranešti iš anksto).

Jono Kutkos, Jurgitos Kaščiukaitės-Kutkienės ir Viktoro Kutkos tapybos, šiaudinių dirbinių ir sodų paroda „Žydintys sodai“


Jono Kutkos, Jurgitos Kaščiukaitės-Kutkienės ir Viktoro Kutkos tapybos, šiaudinių dirbinių ir sodų paroda „Žydintys sodai“ vyko Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje nuo 2018 m. gruodžio 6 d. iki 2019 m. vasario 1 d. Parodos lankytojai galėjo išvysti virš šimto eksponatų: įvairių žanrų ir formatų tapybos kūrinius, taikomosios dekoratyvinės dailės ir smulkiosios skulptūros darbus, atliktus iš šiaudų, bei, žinoma, skirtingų dydžių ir formų tradicinius lietuviškus šiaudinius sodus. Parodos uždaryme, kuris įvyko š. m. vasario 1 d., dalyvavo: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Gervėčių klubo pirmininkas Alfonsas Augulis, mėnraščio „Lietuvių godos“ vyr. redaktorė Marija Šaknienė, Nemenčinės bei Bezdonių gyventojai.