Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus

Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus – Vilniaus krašto etnografinio muziejaus filialas, įsikūręs Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio klebonijos namuose, paties Šviesaus Atminimo kunigo juokais vadintuose dvareliu. Iškilmingas muziejaus atidarymas įvyko 2013 metų birželio 9 d. Kunigas, vadintas Vilniaus krašto patriarchu, mirė 2011 metų birželio 7 d., sulaukęs garbaus 105 metų amžiaus. Vilniaus rajono savivaldybė išpildė paskutinę kunigo valią, kuris norėjo, kad jo dvarelis taptų kunigų ir vienuolių, dažnai persekiojamų, o kartais ir sudėjusių savo gyvybės ant tikėjimo aukuro, atminimo vieta. Muziejus liūdija ne tik Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio gyvenimą, bet ir archivuoja, dokumentuoja sunkius laikus, ištikusius Bažnyčią XX amžiuje, menančius atrefaktus. Muziejaus veikla, neskaitant daiktų, relikvijų ir nuotraukų eksponavimo, taip pat apima kultūrinio, istorinio ir dvasinio pobūdžio renginių organizavimą. Pastoviai vykdoma švietėjiška veikla vaikams ir jaunimui, susitikimai, diskusijos, sutelkiant dėmėsį ne tik į vietos bendruomenę, bet ir visus Vilniaus krašto gyventojus, svečius. Muziejus saugo ir puoselėja tikėjimo, dvasingumo apraiškas, kurių dažnai trūksta šiandieniniame gyvenime.

Nuolatinė ekspozicija:
Vieną kartą į savaitę vyksta užsiėmimai moksleiviams įvairioms temoms susijusiems su Kunigo Juzefo Obrembskio gyvenimo keliu, religijos temoms.
Edukaciniai užsiėmimai vyksta nemokamai.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla:
Kiekvienais metais vyksta Kalėdiniai susitikimai,
Kovo 19 dieną yra minima Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejaus diena (Šviesaus
Atminimo kunigo vardadienis). Lankytojai vaišinami vietoje iškeptomis spurgomis.
Projekto Vilnius Gailestingumo miestas, tarptautinės parodos organizatorius.

Bilietų kainos:
Suaugusiems – 0,60 €
Moksleiviams, studentams, pensininkams – 0,30 €

Kitos žinios:
Muziejaus vedėja: Juzė Markėvič
Adresas: Šv. Antano g. 5, Maišiagala, Vilniaus r. sav., LT-14242
Telefonas: +37060184102
El. paštas: juzefa@autograf.pl
Lankymo laikas:
III – V 10.00 – 16.00
VI – VII 11.00 – 15.00