Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus

Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus – Vilniaus krašto etnografinio muziejaus filialas, įsikūręs Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio klebonijos namuose, kuriuos šviesaus atminimo kunigas juokais vadino dvareliu. Iškilmingas muziejaus atidarymas įvyko 2013 metų birželio 9 d. Kunigas, vadintas Vilniaus krašto patriarchu, mirė 2011 metų birželio 7 d., sulaukęs garbaus 105 metų amžiaus. Vilniaus rajono savivaldybė išpildė paskutinę kunigo valią, kuris norėjo, kad jo dvarelis taptų kunigų ir vienuolių, dažnai persekiojamų, o kartais ir paaukojusių savo
gyvybes ant tikėjimo aukuro, atminimo vieta. Muziejus liudija ne tik kunigo prelato Juzefo Obrembskio gyvenimą, bet ir archyvuoja, dokumentuoja sunkius laikus, ištikusius Bažnyčią XX amžiuje, menančius artefaktus. Muziejaus veikla, neskaitant daiktų, relikvijų ir nuotraukų eksponavimo, taip pat apima kultūrinio, istorinio ir dvasinio pobūdžio renginių organizavimą. Nuolat vykdoma švietėjiška veikla vaikams ir jaunimui, organizuojami susitikimai, diskusijos, sutelkiant dėmesį ne tik į vietos bendruomenę, bet ir visus Vilniaus krašto gyventojus, svečius. Muziejus saugo ir puoselėja tikėjimo, dvasingumo apraiškas, kurių dažnai trūksta šiandieniniame gyvenime.

Nuolatinė ekspozicija:
Vieną kartą per savaitę vyksta užsiėmimai moksleiviams įvairiomis temomis, susijusiomis su kunigo Juzefo Obrembskio gyvenimo keliu, religija.
Edukaciniai užsiėmimai vyksta yra nemokami.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla:
Kiekvienais metais vyksta Kalėdiniai susitikimai,
Kovo 19 dieną yra minima Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejaus diena (Šviesaus
Atminimo kunigo vardadienis). Lankytojai vaišinami vietoje iškeptomis spurgomis.
Projekto Vilnius – Gailestingumo miestas, tarptautinės parodos organizatorius.

Bilietų kainos:
Suaugusiems – 1,20 €
Moksleiviams, studentams, pensininkams – 0,60 €

Kitos žinios:
Adresas: Šv. Antano g. 5, Maišiagala, Vilniaus r. sav., LT-14242
El. paštas: obrembski@vkem.lt
Lankymo laikas:
III – VI 8.00 – 17.00
VII – 8.00 – 15.45