DABRUOTOJŲ KONTAKTAI

Vilniaus krašto etnografinis muziejus

Direktorius: Algimant Banievič
Telefono numeris: 8 678 37 530
Direktoriaus pavaduotojas: Stanislav Adamaitis
Telefono numeris: 8 618 39 104
Eksponatų ir fondų saugotojas: Pavel Dombrovski
Telefono numeris: 8 648 04 160
Elektroninis paštas: info@vkem.lt
Finansininkė administratorė : Alina Viduto
Telefono numeris: 8 673 42 898
Elektroninis paštas: mew.vkem@gmail.com
Ūkvedys: Romuald Matijevskij
Telefono numeris: 8 672 23 405

Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje

Vedėja: Jolanta Lapinskaja
Telefono numeris: 672 90 225
Elektroninis paštas: maisiagalosamatai@gmail.com

Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus

Vedėja: Juzė Markevič
Telefono numeris: 8 601 84 102
Elektroninis paštas: juzefa@autograf.pl

Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčia

Vedėja: Janina Norkunienė
Telefono numeris: 8 678 37 529
Elektroninis paštas: janinanorkuniene@yahoo.com

Vilniaus krašto etnografinio muziejaus Ažulaukės filialas

Vedėjas: Marijan Dzvinel
Telefono numeris: 8 648 03 697