Vasara įsibėgėjo, karantino ribojimai švelnėja – keliaukime!

Leiskitės į kelionę naujais sukurtais turizmo maršrutais, kuriuos Vilniaus rajonas parengė kartu su įgyvendinamo projekto „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“ partneriais iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos. Maršrutai skirti nematerialiam kultūros paveldui bei vietinės istorijos žinomumui populiarinti. Nustebsite, kiek naujo ir įdomaus sužinosite, patirsite ir išbandysite. Maršrutai parengti lietuvių, rusų, latvių, anglų ir baltarusių kalbomis.

Atrask, ištyrinėk ir pažink amatus bei tradicijas

Maršrutas suteikia galimybę pamatyti Žiemgalos regionų, Neretos regionų (Latvija), Vilniaus ir Rokiškio rajonų (Lietuva), taip pat Polocko ir jo apylinkių (Baltarusija) amatų turizmo objektus, atvirus lankytojams ir laukiančius edukacinių užsiėmimų dalyvių. Visi norintys čia gali išbandyti tradicinius latvių ir lietuvių amatus – audimų, odos apdirbimų, puodininkystę, keramiką, vilnos vėlimą, medžio raižymą, žvakių liejimų, verbų pynimo tradiciją, pynimų iš šiaudų, duonos kepimų ir vyno gaminimų. Baltarusiai dalijasi savo karpinių, kilimų, juostų ir lėlių amuletų kūrimo subtilybėmis.

– Atrask! Ištyrinėk! Pažink! Amatus ir tradicija (leidinys lietuvių kalba);

– Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Amatu prasmes un tradīcijas (leidinys latvių kalba);

– Discover! Explore! Experience! Craft skills and traditions (leidinys anglų kalba);

– Адкрый для сябе! Даследуй! Знаёмся! Рамесныя ўменні і традыцыі (leidinys baltarusių kalba);

– Открой для себя! Исследуй! Знакомься! Ремесленные навыки и традиции (leidinys rusų kalba).

Atrask, ištyrinėk ir pažink nematerialaus kultūros paveldo vertybes

Maršrutas skirtas pažinti nematerialaus kultūros paveldo turizmo objektus. Pavyzdžiui, Latvijoje galima pamatyti etnografinius tautinius drabužius, sužinoti apie šventes, dainas ir muziką, pamatyti papuošalų kūrimą, tradicinių patiekalų gaminimą, sužinoti apie latvišką gyvenseną ir kitas pamatines vertybes, ragauti vaišes. Lietuvoje smaližiai gali mėgautis turistų pamėgtais tradiciniais kepiniais –„grybukais“ ir šakočiu, įtrauktais į Lietuvos tautinio kulinarinio paveldo sąrašą. Vilniaus krašte galima pasimėgauti totoriškais patiekalais ir pažinti jų tradicijas. Baltarusijoje galima susipažinti su tautiniais šokiais, metinių švenčių papročiais ir dainomis, ypač antifoniniu giedojimu, kuris būdingas tik Polocko regionui.

– Atrask! Ištyrinėk! Pažink! Nematerialaus kultūros paveldo vertybes (leidinys lietuvių kalba);

– Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Nemateriālās kultūras mantojuma vērtības (leidinys latvių kalba);

– Discover! Explore! Experience! Intangible cultural heritage values (leidinys anglų kalba);

– Адкрый для сябе! Даследуй! Знаёмся! Скарбы нематэрыяльнай культурнай спадчыны (leidinys baltarusių kalba);

– Открой для себя! Исследуй! Знакомься! Нематериальные ценности культурного наследия (leidinys rusų kalba).

Atrask, ištyrinėk ir pažink įžymias asmenybes, vietas ir įvykius

Maršrutas supažindina su įžymių žmonių gyvenimais, svarbiomis vietomis ir įvykiais. Patekę į atminimo vietas lankytojai galės susipažinti su įžymių asmenybių – rašytojų, poetų, tapytojų, kompozitorių, gydytojų, politinių veikėjų – kūrybinės veiklos paveldu.

Į maršrutą įtraukti ir muziejai, bažnyčios, parkai bei kitos įdomios lankytinos vietos, leisiančios keliautojams susipažinti su paveldu, kuriuo didžiuojasi vietos gyventojai.

Pavyzdžiui, Struvės geodezinis lankas, kertantis 10 šalių, turi pasaulinę istorinę vertę. 2005 m. Struvės lankas įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą (iš viso jame 34 geodezinio lanko punktai). Keliaujant šiuo maršrutu galima apžiūrėti net 4 tokius punktus – vieną Latvijoje, Jėkabpilyje ir dar tris Lietuvoje, Vilniaus ir Rokiškio rajonuose. Be to, keliaujant būtent šiuo maršrutu, yra galimybė apsilankyti dviejuose Europos geografiniuose centruose: vienas iš jų yra Vilniaus rajone, o kitas – Polocke.

– Atrask! Ištyrinėk! Pažink! Įžymias asmenybes, vietas ir įvykius (leidinys lietuvių kalba);

– Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Izcilas personības, vietas un notikumu (leidinys latvių kalba);

– Discover! Explore! Experience! Great merits, places and personalities (leidinys anglų kalba);

– Адкрый для сябе! Даследуй! Знаёмся! Выдатныя асобы, месцы і падзеі (leidinys baltarusių kalba);

– Открой для себя! Исследуй! Знакомься! Выдающиеся личности, места и события (leidinys rusų kalba).

Tarptautinių maršrutų parengimas yra viena iš bendradarbiavimo per sieną projekto „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ Nr. ENI-LLB-1-108 veiklų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas“.

Projekto tikslai:

– skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieinamumą ir vystymą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje;

– saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius, stiprinant esančius istorinius ryšius tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos ribų;

– vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos paveldą kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą;

– skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui.

Projekto partneriai: Žiemgalos planavimo regionas (pagrindinis paramos gavėjas, LV), Polocko vykdomojo komiteto, Švietimo, sporto ir turizmo skyrius (BY), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (LT), Neretos savivaldybė (LV), Jėkabpilio miesto savivaldybė (LV), Rokiškio krašto muziejus (LT).

Projektą finansuoja Europos Sąjunga: bendra projekto vertė sudaro 1 031 590,97 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 90 proc. (928 431,87 Eur), 10 proc. sudaro partnerių lėšos. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 15 299,76 Eur (nauda 152 997,60 Eur).

Projekto trukmė: pradžia 2019-05-14, pabaiga 2021-11-13.

Daugiau apie projektą skaitykite: /go.php/lit/Atraskime-regionu-aknis-i-naujo/2212

www.eni-cbc.eu/llb