KVIEČIAME DALYVAUTI KONKURSINĖJE PARODOJE „GRAŽIAUSIA TRADICINĖ VERBA“

Konkursinės parodos „Gražiausia tradicinė verba“ tikslai – populiarinti, palaikyti ir gaivinti nykstančią verbų rišimo tradiciją, skatinti visuomenės, ypač jaunosios kartos, domėjimąsi populiariu Vilniaus krašte amatu bei ugdyti liaudies dailės tradicijų pažinimą.

Asmenys, norintys dalyvauti konkursinėje parodoje, komisijai turi pristatyti tradicines (volelines, plokščiąsias, vainikines) ir šiuolaikiškas (išlaikančias esminį verbos turinį ir formą) verbas. Parodos dalyviai bus suskirstyti į dvi amžiaus grupes: mokiniai ir jaunimas bei suaugusieji. Mokiniai ir jaunimas turi pateikti ne mažiau 3, suaugusieji – 3-5 skirtingo dydžio ir formų verbas, sukurtas per paskutinius dvejus metus. Kiekvienas pristatomas kūrinys turi būti geros būklės, paruoštas eksponuoti.

Konkursinė paroda organizuojama Tradicinių amatų centre Houvalto dvare (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus r.). Dalyvių registracija ir kūrinių pristatymas vyks nuo 2021 m. kovo 10 d. iki kovo 18 d. Konkursinė verbų paroda vyks nuo 2021 m. kovo 26 d. iki balandžio 23 d. Kūrinių vertinimas įvyks 2021 m. balandžio 14 d, o parodos rezultatų paskelbimas ir laureatų apdovanojimas įvyks 2021 m. balandžio 16 d. 14.00 val.

Parodos organizatorius: Vilniaus krašto etnografinis muziejus.

Koordinatoriai: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyrius, Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija.

Daugiau informacijos: Tradicinių amatų centro Houvalto dvare Maišiagaloje vedėja Jolanta Lapinskaja, tel. Nr. 86 729 0225.