2021 m. FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ (4 priedas) 2021M. RUGSĖJO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

INFORMACIJA APIE PANAUDOS PAGRINDAIS PERDUOTĄ VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIO MUZIEJAUS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMĄ SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ (2021-06-23)

BVA (SB) 2021m. I kv.

BVA (SB) 2021 m. II kv.

BVA (SB 8.2.1.7) 2021 m. II kv.

BVA (SB) 2021 m. III kv.

BVA (SB, f. 8.2.1.7) 2021 m. III kv.

BVA (SB) 2021 m. IV kv.

BVA (SB, f. 8.2.1.7) 2021 m. IV kv.

BVA (BĮ) 2021m. I kv.

BVA (BĮ) 2021 m. II kv.

BVA (BĮ) 2021 m. III kv.

BVA (BĮ) 2021 m. IV kv.

BVA (VB) 2021m. I kv.

BVA (VB 4VB2K14) 2021 m. II kv.

BVA (VB 4VB2K19) 2021 m. II kv.

BVA (4VB2K14) 2021 m. III kv.

BVA (4VB2K19) 2021 m. III kv.

BVA (4VB2K14) 2021 m. IV kv.

BVA (4VB2K19) 2021 m. IV kv.

BVA (SB kreditorinė) 2021m. I kv.

BVA (SB kreditorinė) 2021 m. II kv.

BVA (SB kreditorinė) 2021 m. III kv.

BVA (SB kreditorinė) 2021 m. IV kv.